J

Je to originálna biofyzikálna metóda, ktorá zaznamenáva bioenergetické potenciály vnútorných orgánov človeka.  Zisťuje sa celkový energetický stav jednotlivých orgánov, orgánových systémov v ľudskom organizme. Zisťuje sa celkový zdravotný stav a následne sa doporučuje liečba pomocou liečivých prípravkov na prírodnej báze. Vyšetrenie robí skúsená, certifikovaná lekárka s dlhoročnou lekárskou praxou -

MUDr. Vajová Gabriela

Delí sa na 3 etapy :

1. Medicínska systémová diagnostika :

    Zaoberá sa meraním a hodnotením bioenergetického stavu organizmu.  Z nameraných hodnôt možno posúdiťť celkový zdravotný stav organizmu.

Na základe diagnostického premerania pacienta sa dá :

- Zavčas zistiť začínajúca sa porucha / chorobná zmena v organizme

- Preventívne využitie diagnostiky - to znamená, zachytiť chorobné zmeny v organizme ešte v počiatočnom štádiu

- Čím skôr sa chorobné zmeny zistia o to ľahšie a rýchlejšie sa dajú odstrániť

- Zistiť objektívnu príčinu ochorenia

-  Po zistení príčiny, ktorá vyvoláva chorobné zmeny v organizme nasadiť liečbu, ktorá je priamo zameraná na odstránenie vyvolávajúcej príčiny a   nielen na zmiernenie chorobných príznakov

- diagnostikovať a liečiť ochorenia zapríčinené dedičnou záťažou - sú  to chronické, konvenčnou diagnostikou veľmi ťažko objasniteľné ochorenia  orgánov a tkanív, podstatou je genetický prenos patologickej informácie

- zistiť príčiny poruchy imunity a následne ich efektívne odstrániť

- pomocou EAV diagnostického prístroja podľa Dr.Volla možno vykonávať rýchlu  diagnostiku. Začínajúce sa poruchy možno v zárodku likvidovať adekvátnou liečbou.

2. Rezonančné testovanie :

- možno  preskúšať pôsobenie liekov pred ich užitím.

3. Energeticko - informačný transfér a EAV a následná prírodná liečba liečba :

- systém EAV zdokonalil akademik Lupičev, ide o elektronické popisovanie informácií o vlastnostiach liekov alebo testovaného preparátu na  neutrálny nosič, napr. vodu, vazelínu a podobne.

- z uvedeného vyplýva, že EAV a EAV - L predstavujú presný, neinvazivny, bezbolestný a bezpečný postup - ich neoceniteľnou výhodou je vysoký stupeň záchytnosti a objasniteľnosti inak nezistiteľných, teda zákerných ochorení.  Presne cielená a dávkovaná liečba je veľmi účinná. Dôležitý je aj  časový faktor, čím skôr dôjde k odhaleniu poruchy a k správnej liečbe, tým je väčšia šanca pre záchranu života, zdravia a kvality života.

Vyšetrenia sa robia : pondelok, útorok, streda a štvrtok  od 14,00 - 18,00 hod.

nutné objednať sa    0903 656 345   alebo 055 / 622 51 07

 .